top of page
hero.jpg

Soudabeh Rokni

Professional author

Welcome to my page
به صفحه من خوش آمدید

درود دوستان

نام من سودابه رکنی است. از سال ۲۰۰۰ در کالیفرنیای جنوبی زندگی می کنم. من اصولا داستان گو هستم و عاشق نوشتن داستان های کوتاه . به زودی اولین  . کتاب داستان های کوتاهم را به چاپ می رسانم 

My name is Soudabeh Rokni. I have lived in Sothern California since 2000. I'm a storyteller and love to write short stories too!

I'm publishing my new book very soon. 

sody_edited.png

"Life itself is the most wonderful fairy tale"
Hans Christian Andersen

coverFront.jpg
best seller

Me too in exile

My newest best-selling book
Special offer:  25.00$
Free US Shipping
PayPal ButtonPayPal Button

My work

Pieces of My Career

آنچه در این بخش می خوانید

به زودی بخش هایی از داستان های کوتاهی که نوشته ام را در این قسمت می نویسم. 

فیلم - سفر - تجربه 
فناوری های جدید

.

درباره تازه ترین فیلمی که دیده ام می نویسم

تجربیات جدید و جاهای جدیدی را که دیده ام. 

مسافرت ها و یا فناوری های جدید

کتاب فارسی انگلیسی
شعر

کتاب خوانی ماهانه با دوستان در گروه زیر گنبد کبود
کتاب خوانی با گروه اینترنشنال
کتاب خوانی با گروه های تلگرامی

کتاب خوانی انفرادی

Readers say

test1.jpeg

نوشتن درباره قصه های سودابه و شخصیت هایی که در کتاب می توو در غربت آفریده است در فقط یک پاراگراف کار بسیار دشواری است. چرا که هر قصه هزارتویی است شگفت انگیز و می شود درباره هرکدام ساعت ها حرف زد و تحلیل نوشت. شخصیت های داستان به زعم نویسنده همه از تجربه های زیسته خودش می آیند و حوادث و وقایع هیچ کدام زاییده خیال نیستند و در فضایی غیر واقعی اتفاق نمی افتند. نگاه تیزبین سودابه روزی این شخصیت ها و رویدادها را به درستی ضبط کرده و در زمان و مکانی دیگر حاصل آن را به رشته تحریر در آورده است. قصه گویی مهارتی است که سودابه برای مبارزه با فراموشی برگزیده است. نسل جدیدتر باید از سرگذشت نسل ما باخبر شود و می توو در غربت کتابی خواندنی است از قصه هایی متفاوت  که به درستی بازگو کننده حکایت های چهل سال گذشته ایران و علت مهاجرت و زندگی حدود پنج میلیون ایرانی در غربت است. از بین یازده قصه این کتاب من از همه بیشتر قصه کمیته خیابان زنجان را دوست دارم که از عشقی نافرجام یاد می کند و از ماجراهای پشت پرده آن صحبت به میان می آورد. ماجراهایی که هرکدام از ما روزی به چشم دیده ایم و بی آن که متوجه باشیم از کنارش با بی اعتنایی یا در عین بی خبری راحت گذشته ایم. اما نسل امروز مثل شخصیت داستان سودابه دربرابر این جنایت آشکار ساکت نمی ماند و برای آن چه حقش است تا پای جان می جنگد تا هیچوقت بار حسرت و پشیمانی را تا پایان عمر با خود حمل نکند.

Azad Pro Accounting Ltd.

They too in exile

bottom of page